Kamuoyunca da takip edilen üstlendiğimiz davada duruşma sonrası basın açıklamamız

Kamuoyunca da takip edilen üstlendiğimiz davada duruşma sonrası basın açıklamamız.