Vekaletname

Vekil: Av. Ali ÇEZİK

Adres: Büyükdere Cad. Kervangeçmez Sok.No:2 Kuzuoğlu İş Hanı K:3 D: 20 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul

Baro: İstanbul Barosu

Baro Sicil No: 35943

TC Kimlik No: 15053874294

 

Dava için matbu yetkilere ek olarak;

  • -Ahzu Kabz,
  • -Davadan ve temyizden feragat,
  • -Davayı kabul veya redde,
  • -Teminat yatırma ve geri alma,
  • -Vekaletteki tüm yetkilerin birlikte veya ayrı kullanmak üzere

Başkalarını tevkil, teşrik ve azil, yetkileri verilmelidir.  

 

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

 

Boşanma, tanıma ve tenfiz için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet resim bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.