İş Hukuku

Çağımız emek ve hizmetin en çok kullanıldığı çağdır. İşverenin çalışana çalışanın işverene karşı yükümlülükleri her zaman mevzuat çerçevesinde yürümemektedir. Dolayısı ile taraflar arasında ihtilaflar da doğmaktadır. İş hukuku teknik bir konu olup emeğin, hizmetin veya yatırımın karşılığı ancak konusunda uzman bir avukat ile takip edilmelidir.