Tüketici Hakları Hukuku

Tüketici Hukuku ülkemizde yeni olmasına rağmen hızla gelişip belirli bir olgunluğa erişmiştir. Tüketici hukukunun temelinde daha güçlü olan üretici,  hizmet sağlayıcı, finans sağlayıcı karşısında daha zayıf tüketicinin korunması esas alınmıştır. Gerek Tüketici Hakem Heyetleri gerek Tüketici Mahkemeleri ile aranılan haklar diğer yargılamalara göre daha az masrafla daha hızlı süreçte sonuçlanmaktadır. Ofisimiz Tüketici Hukuku konusunda oldukça ilerlemiş, emsal kararlar ile tüm tüketiciler için yol gösterici olmuştur.